Фотоизложба

Фабрични снимки

f3
f2
f1
f6
f5
f4

Снимки от работилницата

w1
w2
w2
w3
w4
w1

Продуктови снимки

p1
p3
p6
p5
p4

Снимка на производствена линия

p4
p3
p2
p1

Снимки за доставка

d2
d1